Disclaimer

Deze website is eigendom van SNAP 360

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Snap 360 aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

SNAP 360 behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNAP 360.

logo-hoog_orange-white_small

Adres:

Radonweg 30
3812 RL Amersfoort
Tel:    +31(0)6 21 886 111
          +31(0)6 31 762 885
info@snap-360.nl